info@novostavby-reality.cz (+420) 731 001 877
Česky Česky English English Deutsch Deutsch Pусский Pусский

Bytový dům PRIMÁTORSKÁ

Hledáte-li bydlení v zeleni a přitom v lokalitě s výbornou dopravní dostupností a občanskou vybaveností je pro vás Bytový dům Primátorská tou pravou volbou. Dům, na úpatí parku Pod Korábem, nabízí spektrum bytových dispozic od garsonek a oblíbených 2+kk až po velkorysé byty 4+kk. Většina bytových jednotek má balkon, terasu nebo předzahrádku. Všechny byty disponují sklepem, který je již v ceně.

Fotografie projektu

Základní informace o projektu BD Primátorská

Hledáte-li bydlení v zeleni a přitom v lokalitě s výbornou dopravní dostupností a občanskou vybaveností je pro vás Bytový dům Primátorská tou pravou volbou. Dům, na úpatí parku Pod Korábem, nabízí spektrum bytových dispozic od garsonek a oblíbených 2+kk až po velkorysé byty 4+kk. Většina bytových jednotek má balkon, terasu nebo předzahrádku. Všechny byty disponují sklepem, který je již v ceně.

V projektu Bytový dům Primátorská je kladen důraz na funkčnost a estetiku bytových jednotek. Komfort bydlení dotvářejí velké prosklené plochy, které mají rám až k podlaze, a tím je zajištěno maximální osvětlení vašeho bytu. Zároveň je projekt koncipován jako energeticky úsporná budova a tak vaše provozní náklady spojené s bydlením budou nízké.

Připravili jsme pro Vás širokou škálu standardního vybavení bytů a tak vy, budoucí majitelé, můžete ovlivnit finální podobu vašeho nového domova. Náš tým architektů vám bude k dispozici po celou dobu výstavby, aby vám odborně poradil jaké standardní vybavení, je pro vás to pravé.

Bytový dům Primátorská vyprojektovala architektonická a projekční kancelář Masák&Partner, která má mnohaleté zkušenosti s projektováním moderního bydlení a je držitelem několika prestižních ocenění, a to jak od odborné, tak laické veřejnosti.

Bytový dům Primátorská bezprostředně navazuje na rozlehlý park Pod Korábem, který je zeleným srdcem lokality. Bydlení v klidu parku a zároveň v dosahu centra města je ideálním spojením aktivního životního stylu.

Pár minut chůze od vašeho nového domova se nachází obchody, úřady i městská hromadná doprava. Rodiny s dětmi ocení blízkost školy a školky, které jsou v pěší vzdálenosti. Autem se do centra dostanete za 15 minut díky vyústění tunelu Blanka v Tróji.

Park Pod Korábem je vyhledávaným místem pro volnočasové aktivity a v širším okolí najdete další zelené plochy jako např. Thomayerovy sady a Přírodní památka Bílá skála. V Thomayerových sadech se navíc nachází sportovní areál s fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty. V parném létě oceníte i nedaleké venkovní koupaliště Stírka.

Hlavní cyklotrasa vedoucí celou Prahou podél Vltavy, která je vhodná i pro kolečkové brusle, vede jen několik kroků od domu. Do Zoo Trója Vám bude cesta na kole trvat jen 14 minut a naprostou většinu z délky tratě pojedete po cyklostezce.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ DOMU

SVISLÉ NOSNÉ STĚNY Železobetonová konstrukce
STROPY Litý beton, sendvičová skladba
OKNA Dřevěný rám
VSTUPNÍ DVEŘE DOMU Bezpečnostní prosklené

STANDARDNÍ PROVEDENÍ SPOLEČNÝCH VNITŘNÍCH ČÁSTÍ DOMU

POVRCHY SCHODIŠTĚ Stěrka nebo přirozených povrch
VÝTAH Nerez
BALKONY Betonový
POVRCHY TERAS Dřevoplast/dřevo

  STANDARDNÍ PROVEDENÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ BYTŮ

Připravili jsme pro vás KNIHU STANDARDŮ, která vás provede a dá návod jak postupovat při výběru finálních povrchů a zařizovacích předmětů ve vašem novém domově. Můžete si vybrat ze tří kategorií vybavení bytu, o kterých se dozvíte v KNIZE STANDARDŮ (klikněte pro zobrazení/stažení).Naši bytoví architekti a projektanti navrhli dispozice bytových jednotek a výběr koncových prvků na základě dlouholetých zkušeností s realizací bytových domů. Pro snazší orientaci v nabídce vybavení vaší nové bytové jednotky, jsme pro vás připravili přehledný katalog materiálů – KNIHU STANDARDŮ – ze kterých můžete vybírat.

Výhoda katalogu pro naše klienty? Před podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní budete vědět konečnou cenu vašeho bytu v případě, že bude ovlivněna vaším výběrem. Přejeme vám šťastnou ruku při výběru materiálů a koncových prvků, náš tým je vám připraven profesionálně poradit po celou dobu výstavby.

 Kniha-standardů.pdf (2,8 Mb)

Smlouvy a financování

Již na počátku celého procesu bude mít klient možnost si prostudovat veškerou standardní smluvní dokumentaci a seznámit se s veškerými smluvními i platebními podmínkami.

Rezervační smlouva

První fáze spočívá v podpisu rezervační smlouvy, na základě které si náš klient rezervuje možnost uzavřít budoucí kupní smlouvu na předmět rezervace (byt resp. parkovací stání). Předmět rezervace bude po podpisu rezervační smlouvy klientovi rezervován po dobu rezervace s tím, že developer nemůže po tuto dobu uzavřít rezervační smlouvu na tentýž předmět rezervace se třetí osobou. Do 5 dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy uhradí klient na uschovatelský účet rezervační poplatek ve výši 150 000 Kč. Rezervační poplatek se započítává na první splátku zálohy na kupní cenu za byt.

Rezervační smlouva obsahuje lhůtu, ve které bude klient vyzván k podpisu budoucí kupní smlouvy. Tato lhůta se může lišit v závislosti na vývoji výstavby celého projektu Primátorská.

Již ve fázi podpisu rezervační smlouvy bude mít Klient možnost seznámit se zněním budoucí smlouvy kupní i finální kupní smlouvy, které odpovídají standardům developera a ujistit se, co bude v budoucnu podepisovat. Po podpisu rezervační smlouvy bude klient mít dostatek času na to, aby si vybral příslušný standard bytu, případně se dohodnout na provedení nadstandardního vybavení bytu. Klient bude developerem vyzván k potvrzení svého výběru před podpisem budoucí smlouvy kupní a smlouvy o uschovatelském účtu, které představují druhou fázi procesu.

Budoucí kupní smlouva

Jak již bylo zmíněno výše, druhou fázi tvoří uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o  jistotním účtu, na základě které bude zřízen tento jistotní účet. Podpisem budoucí kupní smlouvy se klient zaváže uzavřít s developerem kupní smlouvu na byt. Jistotní účet slouží ke složení a výplatě kupní ceny z jistotního účtu na účet developera. K podpisu budoucí kupní smlouvy a smlouvy o jistotním účtu bude klient vyzván poté, co stavební povolení na projekt Primátorská nabyde právní moci. Vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci očekáváme během prvního čtvrtletí 2017. Po podpisu Budoucí kupní smlouvy a smlouvy o jistotním účtu složí klient na jistotní účet druhou část kupní ceny ve výši 10 % kupní ceny bytu, na kterou se započte již uhrazený rezervační poplatek. Zbývající část kupní ceny, může klient skládat v průběhu realizace výstavby na jistotní účet, nejpozději však ve chvíli podání žádosti o kolaudaci, domu je nutné, aby byla uhrazená celá kupní cena na jistotním účtu. K této úhradě bude klient vyzván ze strany developera.

Kupní smlouva

Třetí a poslední fází je uzavření kupní smlouvy, zápis klienta jako vlastníka bytu (resp. také spoluvlastnického podílu na garáži) do katastru nemovitostí a předání bytu klientovi. Tato fáze nastane ve stejné době, jako úhrada zbývající splátky kupní ceny, tj. po kolaudaci bytu a přidělení čísla popisného budově, ve které se byt nachází. Developer doručí v dostatečném předstihu klientovi kupní smlouvu spolu s návrhem na vklad vlastnického práva klienta do katastru nemovitostí a vyzve jej k podpisu ve lhůtě uvedené ve výzvě. Developer tímto postupem poskytuje klientovi komfort, aby si kupní smlouvu v klidu v prostředí svého domova prostudoval a zároveň dostatek času k zajištění podpisu kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě potřeby nabízí developer svým klientům možnost nechat si ověřit podpis na kupní smlouvě v sídle developera či u jeho právních zástupců. Developer zajistí podpis ze své strany ve lhůtě oznámené klientovi ve výzvě. Poplatky související s návrhem na vklad ve výši 1 000 Kč uhradí developer. Jakmile bude celá výše kupní ceny uvolněna z jistotního účtu developerovi, dojde k předání bytu klientovi.

Financování

Po uzavření rezervační smlouvy má náš klient dostatek času na to, aby se rozhodl, jakým způsobem bude financovat koupi bytu. Pokud se rozhodnete pro financování prostřednictvím hypotéky, zdarma Vám zajistíme ocenění Vašeho nového bytu a zdarma zajistíme vyřízení hypotečního úvěru. Zdarma je pro vás zajištěno vedení uschovatelského účtu.

Veškerá Vaše finanční plnění jsou připisována na uschovatelský účet. Tímto způsobem developer chrání finanční prostředky klienta pro případ, že by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné projekt řádně dokončit.

Bytový dům Primátorská má založenou Kartu projektu u několika bankovních institucí, kde jsou předjednány výhodné podmínky pro Vás. S konkrétním výběrem i nastavením Vám rádi pomůžeme.

Předání bytu

V předem dohodnutém termínu bude klient vyzván k předpřejímce bytové jednotky. Účelem této předpřejímky je možnost seznámení se klienta s kvalitou odvedených prací v bytové jednotce a eliminace případných vad a nedodělků před vlastním předáním bytu klientovi do užívání. Po uvolnění celé výše kupní ceny z uschovatelského účtu developerovi, dojde k předání bytu. Při předání má klient možnost si celý byt i provedené standardní/nadstandardní úpravy řádně prohlédnout a zkontrolovat kvalitu provedených prací. O předání sepíší developer spolu s klientem předávací protokol, ve kterém vyznačí případné drobné nedostatky, které budou v dohodnuté lhůtě developerem odstraněny.

Projekt Primátorská Vám garantuje výši kupní ceny

Kupní cena uvedená v rezervační smlouvě zahrnuje standardní vybavení bytu odpovídající obecným standardům bytu. Klient od počátku bude znát výši kupní ceny bytu. K navýšení kupní ceny může dojít na základě požadavku klienta na provedení klientských změn a to vždy písemnou formou podepsanou oběma stranami. Finální výše kupní ceny je tak v dispozici klienta.

Klientské změny

Klientské změny dávají klientovi možnost zvolit si požadovaný standard bytu, případně si zvolit nadstandardní vybavení bytu. Po uzavření rezervační smlouvy bude klient mít dostatek času na to, aby si zvolil příslušný standard bytu, případně se dohodl na nadstandardním vybavení bytu. Standardní i nadstandardní vybavení bytu budou podrobně rozepsány v příloze rezervační smlouvy. V rámci klientských změn mají naši klienti možnost vybrat si ze širokého množství standardních i nadstandardních materiálů a stavebních úprav, které zahrnutí výběr [obkladů, dlažby, dveří, podlah, sanitární keramiky a mnoho dalších]. Tímto způsobem má klient možnost ovlivnit finální vzhled svého budoucího bytu a přizpůsobit jej maximálně svým přáním a snům. Při výběru klientských změn Vám budou k dispozici naši odborně proškoleni pracovníci, kteří Vám vše rádi vysvětlí a pomohou Vám s Vaším výběrem.

Vážení klienti chceme pro Vás vytvořit hodnotu trvalejšího charakteru, a proto velmi pečlivě vybíráme a nastavujeme standardy, použité materiály a technologie, které budou následně realizovány v projektu bytového domu Primátorská. Z tohoto důvodu Vám bude seznam detailně rozepsaného standardního provedení představen individuálně na požádání. Výběr materiálů a stavebních úprav je možný pouze do určité fáze výstavby, proto neváhejte s výběrem bytu a uzavřením rezervační smlouvy.

Při výběru a nastavování standardů Vašeho nového bytu, Vám bude k dispozici náš odborný realizační tým, který Vás povede a poradí co je pro Vás nejvhodnější. Naši projektanti jsou připraveni pro Vás navrhnout a realizovat nejvhodnější řešení Vašeho nového bydlení. A to zejména, pomoc s výběrem vhodných materiálů, barevných kombinací a samozřejmě i poskytnout praktická řešení plynoucí z dlouhodobých zkušeností. V ceně Vašeho nového bydlení máte první projednání klientských změn zdarma.

  • Developer si vyhrazuje právo na změnu platebních podmínek s ohledem na potřeby realizace projektu.
  • Developer si vyhrazuje právo na úpravu (změnu) smluvní dokumentace do podpisu příslušných smluv s ohledem na potřeby realizace projektu.
  • Developer si vyhrazuje právo na změnu či úpravu standardního vybavení bytu a domu, zejména s ohledem na subdodávky jednotlivého standardního vybavení.
  • Developer si vyhrazuje právo na změnu či úpravu projektové dokumentace vztahující se k bytovému domu Primátorská, a to s ohledem na technologické postupy při výstavbě projektu, požadavkům orgánů veřejné zprávy a účastníků řízení, změny v legislativě včetně technických norem a dalších důvodů, které jsou mimo přiměřenou kontrolu developera.
  • Informace zobrazené na těchto webových stránkách mohou být developerem průběžně upravovány a jsou platné vždy ke dni zobrazení. Developer upozorňuje, že informace vztahující se k zobrazení projektu jsou orientační a mohou se v závazných dokumentech odlišovat. Závazné dokumenty budou vždy přílohou patřičné smluvní dokumentace.

V průběhu našeho obchodního vztahu Vás budeme informovat o všech důležitých milnících projektu Primátorská. Většina důležitých termínů a informací je obsažena v našich smluvních dokumentech, které si budete moci v klidu prostudovat a případně osobně konzultovat.

Kontaktní formulář

Zaujal Vás byt v BD Primátorská?
Zavolejte si o informace na tel:

(+420) 731 001 877

Populární byty z projektu BD Primátorská